چک لیست طراحی غرفه نمایشگاهی

نکات مهم در طراحی غرفه نمایشگاهی

نکات مهم در طراحی غرفه نمایشگاهی

نکات طراحی غرفه نمایشگاهی شامل موارد متنوعی می باشد که در زیر برخی از مهمترین موارد لیست شده است :

ادامه مطلب

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:





     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.