بانک اطلاعات نمایشگاهی

اکسپولیست یک ابزار جدید ارتباطی ، جهت ارتباطی نوین و موثر مابین بازدیدکنندگان نمایشگاهی ، مشارکت کنندگان نمایشگاهی و پیمانکاران نمایشگاهی و کلیه خدمات وابسته می باشد . که با بهره گیری از یک شبکه گسترده از افراد ، شرکت ها و سازمان ها خدماتی نوینی را ارایه می دهد .

 

بازدید کنندگان نمایشگاهی

خدمات اکسپولیست به بازدید کنندگان محترم نمایشگاه ها به قرار زیر می باشد :

1- آشنایی با کلیه مشارکت کنندگان نمایشگاهی ( کالا و خدمات شرکت ها و سازمان ها )

2 - ارتباط مستقیم و آسان با افراد ، شرکت ها و سازمان ها

3 - استفاده از نقد و نظرات دیگر کاربران در زمان خرید کالا و خدمات

4 - امکان ارسال نیاز و تقاضا و دریافت هزاران پیشنهاد و استعلام در هنگام خرید کالا و خدمات ( در هنگام خرید لازم نیست زمان زیادی رو صرف گشتن و تماس گرفتن کنید یکبار استعلام می گیرید هزاران پیشنهاد دریافت می کنید.از طریق بخش آفرها)

5 - حصول بهترین نتیجه در کمترین زمان ممکن قبل از خرید و فروش کالا و خدمات

 

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"نمایشگاه\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

 

مشارکت کنندگان نمایشگاهی

خدمات اکسپولیست به مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ها به قرار زیر می باشد.

1 - امکان معرفی کامل و موثر کالا و خدمات خود

2 - امکان ارسال فراخوان و اطلاع رسانی حضور خود در نمایشگاه به صورت گسترده و انبوه

3 - ارسال پیشنهاد به تعداد زیاد و تبلیغ انبوه جهت فروش کالا و خدمات ( روش های تبلیغ انبوه کاملا منسوخ و بی استفاده شده اند ، این یک روش جدید و موثر می باشد .از طریق بخش آفرها)

4 - ارتباط مستقیم و موثر با مشتریان ، نمایندگان و شرکت های همکار

5 - امکان تبلیغات و برندینگ در گستره ی وسیع

6 - ارتباطی نوین با پیمانکاران نمایشگاهی به همراه استفاده از نظرات دیگر کاربران جهت حضوری قوی و موثرتر در نمایشگاه

7 - امکان ارسال نیاز و تقاضا و دریافت هزاران پیشنهاد و استعلام در هنگام خرید کالا و خدمات ( در هنگام خرید لازم نیست زمان زیادی رو صرف گشتن و تماس گرفتن کنید یکبار استعلام می گیرید هزاران پیشنهاد دریافت می کنید.از طریق بخش آفرها )

 

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"غرفه\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

 

پیمانکاران نمایشگاهی

خدمات اکسپولیست به پیمانکاران محترم نمایشگاه ها به قرار زیر می باشد :

1 - امکان معرفی کامل و موثر کالا و خدمات خود

2 - ارسال پیشنهاد به تعداد زیاد و تبلیغ انبوه جهت فروش کالا و خدمات ( روش های تبلیغ انبوه کاملا منسوخ و بی استفاده شده اند ، این یک روش جدید و موثر می باشد . از طریق بخش آفرها)

3 - ارتباطی نوین با کلیه مشارکت کنندگان نمایشگاهی

4 - امکان تبلیغات و برندینگ در گستره ی وسیع

 

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"غرفه\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.