فهرست کنترل نمایشگاه و غرفه نمایشگاهی

فهرست کنترل نمایشگاه و غرفه نمایشگاهی شامل مواردی بسیار مهم در مدیریت از ابتدای حضور تا بهره گیری از نتایج نمایشگاه می باشد که در ذیل به تعریف فهرستی این موارد می پردازیم 

شرح فعالیت

 1. تصمیم گیری برای برگزاری نمایشگاه
 2. رزرو جا
 3. اولین جلسه برنامه ریزی- تعیین اهداف و روش های برگزاری
 4. تعیین و انتخاب مدیر نمایشگاه
 5. اطلاع رسانی موضوع نمایشگاه به بازرگانی سفارتخانه های خارجی
 6. اطلاع رسانی موضوع نمایشگاه به شرکت کنندگان داخلی
 7. اطلاع رسانی موضوع نمایشگاه به شرکت کنندگان خارجی
 8. اطلاع رسانی در رسانه های داخلی
 9. اطلاع رسانی در رسانه های خارجی
 10. برآورد بودجه مقدماتی و زمان بندی
 11. مهلت دریافت اطلاعات از شرکت کنندگان خارجی
 12. مهلت دریافت اطلاعات از شرکت کنندگان داخلی
 13. تهیه جدول زمان بندی
 14. براورد جزییا هزیینه ها
 15. پرداخت دوم برای مکان برگزاری
 16. اصلاح بودجه (نوبت اول)
 17. اصلاح بودجه (نوبت دوم)
 18. اصلاح بودجه (نهایی)

 

مرحله دوم: شرح فعالیت

 1. انتخاب و تعیین طراح غرفه نمایشگاهی
 2. تشریح موضوع برای طراح و طراحان
 3. تهیه طرح غرفه ها
 4. ارسال طرح نهایی برای تایید مقامات نمایشگاه
 5. تذکر به شرکت کنندگان در مورد ویژگی های غرفه های داخلی
 6. تذکر به شرکت کنندگان در مور ویژگی های غرفه های خارجی
 7. تهیه پیشنهاد برای ساخت غرفه ها
 8. سفارش تلفن، برق و آب
 9. سفارش ملزومات و خدمات غرفه ها
 10. سفارش ساخت پانل ها
 11. انتخاب پیمانکاران برای ساخت غرفه ها
 12. آماده شدن پانل ها
 13. ساخت غرفه و غرفه سازی
 14. تدارک صندلی، موکت و ویترین
 15. پیاده کردن غرفه ها
 16. انتخاب موسسات حمل و نقل
 17. رزرو جا در وسیله نقلیه
 18. انتخاب کارگزار
 19. دریافت فهرست کالاهای نمایشگاهی از شرکت کنندگان خارجی
 20. دریافت فهرست کالاهای نمایشگاهی از شرکت کنندگان داخلی
 21. تحویل کالا از شرکت کنندگان به موسسات حمل و نقل
 22. تاریخ حمل کالا به مقصد نمایشگاه
 23. تهیه اسناد حمل و ارسال آنها برای ترخیص کالا
 24. دریافت فهرست کالاهایی که با هواپیما ارسال می شوند.
 25.  دریافت فهرست کالاهایی که با هواپیما ارسال می شوند.
 26. رزرو جا در هواپیما برای کالاهای مورد نظر
 27. دریافت کالاهایی که با هواپیما ارسال می شوند.
 28. اعلام جزییات حمل هواییکالاها به بخش ترخیص کالا
 29. ارسال کاتالوگ ها و بروشورها با هواپیما
 30. دریافت کاتالوگ ها و بروشورها
 31. ارسال کالاها و موادی که حمل آنها با هواپیما ضروری است.
 32. مذاکره با غرفه داران در مورد نحوه توزیع کالا
 33. برگشت کالا

مرحله سوم: شرح فعالیت

 1.  اعلان برگزاری نمایشگاه در جراید
 2. تهیه فهرست شرکت کنندگان داخلی
 3. تهیه فهرست شرکت کنندگان خارجی
 4. تهیه و چاپ پرسشنامه و ارسال برای شرکت کنندگان خارجی
 5. تهیه و چاپ پرسشنامه و ارسال برای شرکت کنندگان داخلی
 6. ارسال پرسشنامه همراه با مقررات برای شرکت کنندگان خارجی
 7. ارسال پرسشنامه همراه با مقررات برای شرکت کنندگان داخلی
 8. درج دومین آگهی برگزاری نمایشگاه در رسانه های داخلی
 9. درج دومین آگهی برگزاری نمایشگاه در رسانه های خارجی
 10.  انتخاب کارکنان مناسب برای نمایشگاه
 11. پایان مهلت دریافت پرسشنامه های خارجی
 12. پایان مهلت دریافت پرسشنامه های داخلی
 13.  دریافت اولین قسط شرکت کنندگان داخلی
 14. نهایی کردن فهرست کالاها و عرضه کنندگان خارجی
 15. نهایی کردن فهرست کالاها و عرضه کنندگان داخلی
 16. آماده کردن مجموعه اطلاعات برای شرکت کنندگان
 17. برگزاری اولین جلسه هماهنگی با عرضه کنندگان خارجی و توزیع مجموعه اطلاعات بین آنان
 18.  برگزاری اولین جلسه هماهنگی با عرضه کنندگان داخلی و توزیع مجموعه اطلاعات بین آنان
 19.  آخرین مهلت دریافت نام مسئولان غرفه های داخلی
 20. آخرین مهلت دریافت نام مسئولان غرفه های خارجی
 21. رزرو هتل و هواپیما برای شرکت کنندگان داخلی
 22. رزرو هتل و هواپیما برای شرکت کنندگان خارجی
 23. اخذ گذرنامه  ها و انجام تشریفات آنان
 24.  اخذ دومین قسط از شرکت کنندگان داخلی
 25. اخذ دومین قسط از شرکت کنندگان خارجی
 26. تهیه مطالب یا موضوع برای روز افتتاح
 27. اخذ بهای بلیط از شرکت کنندگان داخلی
 28. اخذ بهای بلیط از شرکت کنندگان خارجی
 29.  دومین جلسه هماهنگی شرکت کنندگان خارجی و اعلام تغییرات احتمالی و اطلاعات جدید
 30. دومین جلسه هماهنگی شرکت کنندگان داخلی و اعلام تغییرات احتمالی و اطلاعات جدید
 31. دومین جلسه هماهنگی شرکت کنندگان داخلی و اعلام تغییرات احتمالی و اطلاعات جدید
 32. اولین جلسه هماهنگی مسئولان برگزاری نمایشگاه و وظایف شان

مرحله چهارم و پایانی: شرح فعالیت

 1. تهیه متن اولیه برای درج در کاتالوگ برگزار کننده
 2. اخذ قیمت و استعلام برای طرح و چاپ کاتالوگ نمایشگاه
 3. انتخاب چاپ کننده و طرح کاتالوگ نمایشگاه
 4. ارسال پرسشنامه آگهی و تبلیغات در کاتالوگ نمایشگاه برای شرکت کنندگان داخلی
 5. ارسال پرسشنامه آگهی و تبلیغات در کاتالوگ نمایشگاه برای شرکت کنندگان خارجی
 6. دریافت پرسشنامه آگهی و تبلیغات شرکت کنندگان خارجی
 7. تایید نهایی برای چاپ کاتالوگ
 8. ارسال آگهی برای طرح و پایخانه
 9. رزرو جا برای مراسم پذیرایی
 10. تهیه متن بروشور برای نمایشگاه انگلیسی
 11. تهیه متن بروشور برای نمایشگاه فارسی
 12. تعیین سخنرانان مراسم روز افتتاح
 13. تهیه دعوتنامه برای مراسم افتتاح
 14. ارسال دعوتنامه برای حضور در مراسم افتتاح
 15. تهیه فهرست افراد خارجی که باید برای مراسم افتتاح دعوت شوند
 16. تهیه فهرست افراد داخلی که باید برای مراسم افتتاح حضور یابند
 17. اقدامات لازم برای برقراری و استقرار ترجمه همزمان
 18. انتخاب مترجمان همزمان
 19. انتخاب عکاس و تصویربرداری برای مرام افتتاحیه و نمایشگاه
 20. انتخاب هدایا و یادبودها
 21. چاپ بروشور نمایشگاه
 22. ارسال بلیت یا مارت ورودی برای ودعوین
 23. صفارش ملزومات برای مراسم پذیرایی و روز افتتاح
 24. برنامه ریزی برای روز افتتاح نمایشگاه
 25. برنامه ریزی برای روز اختتام نمایشگاه
 26. اقدامات لازم برای روزهای افتتاح و اختتام نمایشگاه
 27. چاپ آگهی های لازم در مطبوعات در زمان برگزاری
 28. تعیین کادر شاغل در نمایشگاه
 29. آموزش کادر شاغل در نمایشگاه و آشنا نخمودن آنان با وظایف و مسئولیتشان
 30. آموزش کارکنان شرکت کننده در ارتباط با چگونگی حضور و بهره برداری از نمایشگاه
 31. طراحی فرم های ارزشیابی نمایشگاه
 32. برنامه ریزی و انتخاب کارکنان جمع آوری و توزیع فرم ها و آموزش های لازم
 33. تهیه گزارش برگزاری نمایشگاه
 34. ارزیابی کلی و قدردانی از برگزار کنندگان
 35. برنامه ریزی برای نمایشگاه بعدی

 

 

غرفه نمایشگاهی

 

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.